Kredyty we frankach – czym jest przewalutowanie kredytu   

0
133

W pewnym okresie czasu kredyty we frankach stały się szeroko stosowaną praktyką, szczególnie w przypadku zakupu nieruchomości. W wyniku niekorzystnego z punktu widzenia kredytobiorców wzrostu kursu franka szwajcarskiego raty kredytowej znacząco wzrosły co potem wywołało wiele problemów finansowych w gospodarstwach domowych, które taki kredyt zaciągnęły. Problemy te w wielu domach trwają do dnia dzisiejszego. Wychodząc temu naprzeciw w niniejszym artykule przedstawiamy czym jest przewalutowanie kredytu, czyli tak zwane odfrankowienie. Poza tym, krótko przedstawiamy jaki można podjąć pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia takiej sprawy.

Odfrankowienie – przewalutowanie kredytu

Kredyty udzielone we frankach można odfrankowić. Dzieje się to poprzez usunięcie postanowień dotyczących klauzul walutowych. Po wprowadzeniu tej zmiany kredyt frankowy, staje się kredytem złotówkowym, który jest oprocentowany określoną stawką (np. LIBOR) powiększoną o marże banku, tak jak w dotychczasowej umowie kredytowej. Efektem takiego działania zmniejszenie raty kredytowej, gdyż rata przestaje być uzależniona od kursu franka szwajcarskiego. Umowa powinna być przeliczona na złotówki w oparciu o kurs średni NBP obowiązujący w dniu jej podpisania. Przeliczenie następuje tak, jakby od samego początku była złotówkowa. W wyniku odfrankowienia kredytu, umowa wciąż jest wykonywana, jednak w zmienionej postaci. To sprawia, że kredyt jest bardziej korzystny i nie narażony na ryzyko zmian kursu walutowego.

Jak rozpocząć proces przewalutowania kredytu?

Najprościej skontaktować się z firmą, która specjalizuje się w takich sprawach i oferuje pomoc dla kredytobiorców. Co prawda można taki proces rozpocząć nawet samodzielnie, ale w praktyce raczej klienci korzystają ze wsparcia prawnego od specjalistów, którzy skupiają się na pomocy osobom zmagającym się z kredytami frankowymi.

W pierwszym kroku wykonywana jest analiza sytuacji kredytobiorcy. Aby ocenić swoje szanse dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego, należy bardzo dokładnie sprawdzić treść umowy i regulaminu kredytowania. Analiza ta powinna być przeprowadzona indywidualnie, ponieważ informacje dostępne w przestrzeni publicznej nie zawsze będą odpowiednie dla danego przypadku i mogą wprowadzić w błąd.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.